Aktiviti Bahagian Kawalan Perancangan

Bengkel Pemantapan dan Hands-On Ulasan Perancangan

Pengenalan

16hb Mac 2020 | Alor Setar, Kedah

Bengkel Pemantapan dan Hands-On Ulasan Perancangan

Info

Bengkel Pemantapan dan Hands-On Ulasan Perancangan

Galeri

Gambar aktiviti.

Image
Image
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kedah
(PLANMalaysia Kedah)
Aras 10, Bangunan Sultan Abdul Halim Alor Setar Kedah
Tel :+604 - 729 1888
Emel : jpbd@kedah.gov.my