Pewartaan Rancangan Kawasan Khas (RKK) Tanjung Dawai, Kedah.

Image

Pengenalan

20hb Mac 2021 | Alor Setar

Pewartaan Rancangan Kawasan Khas (RKK) Tanjung Dawai di Daerah Kuala Muda, Kedah.

Info

Rancangan Kawasan Khas (RKK)Tanjung Dawai, Daerah Kuala Muda 2035 ini telah diwartakan oleh Pihak Berkuasa Negeri Kedah Darul Aman di bawah peruntukan Subseksyen 15(4) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172).

Tarikh Warta: 5 Ogos 2021
No. Warta: 675, JIL 64, No.16

Matlamat Pembangunan

Membangunkan Tanjung Dawai Sebagai Pusat Perkhidmatan Utama dan Destinasi Pelancongan Terkenal Menjelang Tahun 2035.

QR Kod portal rasmi PLANMalaysia Kedah
Kod QR PMK
Image
Image
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kedah
(PLANMalaysia Kedah)
Aras 10, Bangunan Sultan Abdul Halim Alor Setar Kedah
Tel :+604 - 729 1888
Emel : jpbd@kedah.gov.my