Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172)

Image

Pengenalan

9hb November 2021 | Alor Setar

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) berperanan untuk mengatur, mengawal, merancang pemajuan dan penggunaan semua tanah dan bangunan bagi mengelakkan berlaku konflik pembangunan pada masa hadapan.

Info

Ia juga bertujuan memastikan pemeliharaan, pemajuan dan penggunaan tanah dan bangunan yang teratur dan selamat untuk kesejahteraan rakyat.

Satu program bagi mengupas perkara ini akan diadakan di mana satu kolaborasi melibatkan kerajaan Negeri Kedah, PLANMalaysia Ibu Pejabat dan PLANMalaysia Negeri Kedah akan melihat perkara ini melalui pelbagai sudut yang relevan dan terkini.

Kupasan ini juga turut akan dilakukan secara interaktif yang melibatkan Ahli-Ahli Majlis Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah

QR Kod portal rasmi PLANMalaysia Kedah
Kod QR PMK
Image
Image
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kedah
(PLANMalaysia Kedah)
Aras 10, Bangunan Sultan Abdul Halim Alor Setar Kedah
Tel :+604 - 729 1888
Emel : jpbd@kedah.gov.my