BENGKEL PENGEMASKINIAN DATA GUNATANAH NEGERI KEDAH BAGI DATA JULAI-DISEMBER 2020 UNTUK PEMBANGUNAN SISTEM MAKLUMAT GUNATANAH PERANCANGAN BERSEPADU (I-PLAN)

Pengenalan

16hb Mac 2021 | Alor Setar

Bengkel pengemaskinian data gunatanah Negeri Kedah bagi data Julai-Disember 2020 untuk pengemaskinian ke dalam sistem i-plan telah diadakan selama empat hari pada 1 Mac 2021 hingga 4 Mac 2021 bertempat di Bilik Mesyuarat Jerai, Aras 10, Bangunan Sultan Abdul Halim, Alor Setar.

Info

Bengkel ini melibatkan penyertaan daripada 12 Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah dan diurusetia oleh PLANMALAYSIA@Kedah dibantu oleh Pejabat Projek Zon Utara.

Tujuan bengkel ini diadakan adalah bagi membuat pengemaskinian terhadap data gunatanah semasa dan juga gunatanah komited yang berlaku perubahan akibat pembangunan semasa di setiap daerah.

Unit Maklumat Gunatanah & ICT
PLANMALAYSIA@Kedah<br< a="">>-Admin SAS-

Galeri

Gambar Bengkel

QR Kod portal rasmi PLANMalaysia Kedah
Kod QR PMK
Image
Image
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kedah
(PLANMalaysia Kedah)
Aras 10, Bangunan Sultan Abdul Halim Alor Setar Kedah
Tel :+604 - 729 1888
Emel : jpbd@kedah.gov.my