Pemberitahuan Pewartaan Rancangan Tempatan Daerah Kuala Muda 2035

Image

Pengenalan

16hb Januari 2022 | Alor Setar

PEMBERITAHUAN PEWARTAAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH KUALA MUDA 2035
.
Rancangan Tempatan Daerah Kuala Muda 2035 telah diwartakan oleh Pihak Berkuasa Negeri di bawah Subseksyen 15(4), Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 [Akta 172] dan dengan ini Rancangan Tempatan Daerah Kuala Muda 2020 dibatalkan.

Info

Rancangan Tempatan ini boleh diperiksa di Majlis Perbandaran Sungai Petani dan PLANMalaysia@Kedah (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kedah) semasa waktu pejabat.

Tarikh Warta : 30 Disember 2021
Nombor Warta : 1132 Jil 64 No.28
QR Kod portal rasmi PLANMalaysia Kedah
Kod QR PMK
Image
Image
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kedah
(PLANMalaysia Kedah)
Aras 10, Bangunan Sultan Abdul Halim Alor Setar Kedah
Tel :+604 - 729 1888
Emel : jpbd@kedah.gov.my