Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan Teknikal Laporan Pendekatan Kajian

Image

Pengenalan

22hb Jun 2022 | Alor Setar

MESYUARAT JAWATANKUASA PENYELARASAN TEKNIKAL BAGI LAPORAN PENDEKATAN KAJIAN

> RT MD Baling, Kedah 2035 (Penggantian)
> RT MD Yan, Kedah 2035 (Penggantian)
> RT MD Sik, Kedah 2035 (Penggantian)

21 & 22 Jun 2022 | Selasa & Rabu
PLANMALAYSIA@Kedah melalui Unit Rancangan Pemajuan telah menjadi urusetia untuk Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan Teknikal Untuk Peringkat Laporan Pendekatan Kajian (LPK) bagi tiga (3) kajian yang sedang disediakan oleh Pejabat Projek Zon Utara dengan kerjasama perunding yang dilantik iaitu melibatkan:-

RT MD Baling, Kedah 2035 (Penggantian)
Rekarancang Sdn. Bhd.
21 Jun 2022 | 9.30 pagi
 
RT MD Yan, Kedah 2035 (Penggantian)
ANZ Planners Sdn. Bhd.
21 Jun 2022 | 2.30 petang

RT MD Sik, Kedah 2035 (Penggantian)
Iktisas Planners Sdn. Bhd.
22 Jun 2022 | 9.30 pagi

Info

Mesyuarat ini dipengerusikan oleh Tuan Pengarah PLANMalaysia@Kedah dan dihadiri oleh pasukan kajian iaitu Unit Projek PPZU, PBT berkaitan, perunding serta agensi/jabatan teknikal peringkat daerah dan juga negeri.

Tujuan mesyuarat adalah bagi membentangkan Laporan Pendekatan Kajian (LPK) untuk setiap kajian seterusnya membincangkan isu/potensi, halatuju pembangunan awalan serta kaedah-kaedah kajian yang akan dilaksanakan untuk peringkat kedua (LASP) seterusnya memperakukan laporan dan meluluskan bayaran perkhidmatan perunding.

Jabatan berharap dengan penyediaan kajian-kajian ini akan dapat membantu PBT berkaitan dalam memacu pembangunan daerah secara holistik dan mampan.
geri.

Galeri

Gambar sekitar Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan Teknikal Bagi Laporan Pendekatan Kajian

QR Kod portal rasmi PLANMalaysia Kedah
Kod QR PMK
Image
Image
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kedah
(PLANMalaysia Kedah)
Aras 10, Bangunan Sultan Abdul Halim Alor Setar Kedah
Tel :+604 - 729 1888
Emel : jpbd@kedah.gov.my