LAPORAN PEMANTAUAN RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS BANDARAYA ALOR SETAR 2035

Image

Pengenalan

27hb Julai 2022 | Alor Setar, Kedah

LAPORAN PEMANTAUAN RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS BANDARAYA ALOR SETAR 2035

Info

Laporan Pemantauan Rancangan Tempatan Majlis Bandaraya Alor Setar 2035 disediakan bertujuan untuk mendapatkan gambaran berkaitan pelaksanaan cadangan-cadangan yang dirangka di dalam RT MBAS 2035 yang telah diwartakan pada 27 September 2018 dengan Warta No. 736 Jil. 61 No. 20. Ia bagi memenuhi keperluan piagam pelanggan keempat Pejabat Projek Zon untuk Menyediakan Laporan Pemantauan Rancangan Pemajuan Selepas Dua 2 Tahun dari Tarikh Pewartaan.

Walau bagaimanapun, kajian ini hanya melibatkan pemantauan pelaksanaan projek-projek Fasa 1 iaitu projek-projek yang dicadangkan dilaksanakan dari tahun 2017 sehingga 2021. 60% daripada 91 cadangan projek adalah di dalam Fasa 1 iaitu sebanyak 55 cadangan projek pembangunan.

 
Disediakan Oleh : Pejabat Projek Zon Utara
QR Kod portal rasmi PLANMalaysia Kedah
Kod QR PMK
Image
Image
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kedah
(PLANMalaysia Kedah)
Aras 10, Bangunan Sultan Abdul Halim Alor Setar Kedah
Tel :+604 - 729 1888
Emel : jpbd@kedah.gov.my