KURSUS PEMAHAMAN AKTA 172 (AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA): LEMBAGA RAYUAN

Image

Pengenalan

11hb Ogos 2022 | Alor Setar, Kedah

KURSUS PEMAHAMAN AKTA 172 (AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA): LEMBAGA RAYUAN
 
PLANMalaysia@Kedah melalui Unit Jawatankuasa Perancang Negeri dan Lembaga Rayuan telah menyertai kursus secara online ini yang dianjurkan oleh I-KPKT di bawah Pusat Pengajian Perancangan Bandar dan Urbanisasi bertempat di Bilik Prosiding Lembaga Rayuan Negeri Kedah, Aras 11 Bangunan Sultan Abdul Halim.
 

Info

Kursus ini mensasarkan secara terbuka kepada semua perancang bandar di Malaysia dan telah diadakan selama empat (4) jam di mana ianya melibatkan pembentangan daripada tiga orang ahli panel yang terdiri daripada Bahagian Perundangan dan Kawal Selia Perancangan ( BPKSP) dan pengkongsian perlaksanaan Lembaga Rayuan Negeri Selangor dan Pulau Pinang.

Tujuan kursus ini diadakan adalah untuk meningkatkan pemahaman berkenaan Akta 172 terutamanya yg berkaitan perlaksanaan dan pengurusan kes di Lembaga Rayuan.

- Urusetia Lembaga Rayuan Negeri Kedah-

Galeri

Gambar sekitar kursus secara  online Pemahaman Akta 172 (Akta Perancangan Bandar dan Desa): Lembaga Rayuan.

QR Kod portal rasmi PLANMalaysia Kedah
Kod QR PMK
Image
Image
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kedah
(PLANMalaysia Kedah)
Aras 10, Bangunan Sultan Abdul Halim Alor Setar Kedah
Tel :+604 - 729 1888
Emel : jpbd@kedah.gov.my