BENGKEL PENYELARASAN INDIKATOR BERSAMA JABATAN/AGENSI TEKNIKAL BIL 2/2022 BAGI SISTEM PEMANTAUAN RSN KEDAH 2035

Image

Pengenalan

30hb November 2022 | Hotel Ixora | Pulau Pinang

BENGKEL PENYELARASAN INDIKATOR BERSAMA JABATAN/AGENSI TEKNIKAL BIL 2/2022 BAGI SISTEM PEMANTAUAN RSN KEDAH 2035

Urusetia: Unit Rancangan Pemajuan, PLANMalaysia@Kedah bersama Perunding HPCS Sdn. Bhd.
Peserta: Jabatan/Agensi Teknikal yang bertindak sebagai pelaksana/pemantau RSN Kedah 2035.

Info

TUJUAN:
Mengedarkan senarai ID dan Kata Laluan Sistem Pemantauan RSN Kedah 2035 kepada semua jabatan/agensi dan memberi sesi hands on untuk penggunaan sistem. Semakan terakhir juga dilakukan oleh setiap jabatan/agensi bagi memastikan indikator yang terdapat dalam sistem dapat dibuat penambahbaikan sebelum dimuktamadkan pada bulan Disember 2022 nanti.
Jabatan merakamkan setinggi penghargaan kepada semua yang terlibat dalam pembangunan sistem ini.

Galeri

Gambar sekitar bengkel Penyelarasan Indikator bersama jabatan/agensi teknikal bil 2/2022 bagi Sistem Pemantuan RSN Kedah 2035.

QR Kod portal rasmi PLANMalaysia Kedah
Kod QR PMK
Image
Image
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kedah
(PLANMalaysia Kedah)
Aras 10, Bangunan Sultan Abdul Halim Alor Setar Kedah
Tel :+604 - 729 1888
Emel : jpbd@kedah.gov.my