Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN)

Pengenalan

Unit Urusetia Jawatankuasa Perancang Negeri merupakan salah satu unit yang berada di Bahagian Korporat, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kedah (PLANMalaysia Kedah). Antara tugas unit Urusetia Jawatankuasa Perancang Negeri adalah menjalankan tugas-tugas keurusetiaan Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN).

Objektif Unit

Urusetia

Mengurusetia Jawatankuasa Perancang Negeri untuk menggalakkan dalam Negeri dalam rangka Dasar Negara, pemuliharaan, penggunaan dan pemajuan semua tanah di dalam Negeri; untuk mengawal selia, merancang dan menyelaras semua aktiviti pemajuan dalam Negeri. 

Akta

Menyelaraskan dan mengawasi kelincinan perlaksanaan Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 (Akta 172), pindaan 1993 (Akta A866), pindaan 1995 (Akta A933), pindaan 2001 (Akta A1129), pindaan 2007 (Akta A1313) dan pindaan 2017 (Akta A1522).

PIAGAM PELANGGAN

Mengurus Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri 3 kali setahun

Unit Urusetia Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN) merupakan salah satu unit di dalam Bahagian Korporat, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kedah (PLANMalaysia Kedah). Antara fungsi unit ini adalah seperti berikut:

  1. Menyediakan khidmat nasihat perancangan bandar dan desa kepada Kerajaan Negeri, PBPT, jabatan dan agensi lain di Peringkat Negeri.
  2. Melaksanakan semua peruntukan Akta 172 di Peringkat Negeri dan PBPT.
  3. Menjalankan tugas-tugas Urusetia Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN) dimana Pengarah PLANMalaysia@Kedah merupakan Setiausaha JPN.
  4. Jawatankuasa boleh dari semasa ke semasa memberikan arahan kepada PBT yang selaras dengan peruntukan akta dan PBT hendaklah menguatkuasakan arahan itu.

Berikut adalah proses kerja di Unit Urusetia Jawatankuasa Perancanagan Negeri (JPN):-

MESYUARAT JAWATANKUASA PERANCANG NEGERI

Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Bil 3/2023

Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Bil 3/2023

Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Bil 2/2023

Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Bil 1/2023

Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Bil 4/2022

Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Bil 3/2022

Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Bil 2/2022

Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Bil 2/2021

Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Bil 1/2020

Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Bil 3/2019

MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA PERANCANG NEGERI

Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Perancang Negeri Bil 4/2023

Image
Image
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kedah
(PLANMalaysia Kedah)
Aras 10, Bangunan Sultan Abdul Halim Alor Setar Kedah
Tel :+604 - 729 1888
Emel : jpbd@kedah.gov.my