Unit Pentadbiran dan Kewangan

Pengenalan

Unit Pentadbiran terdiri daripada Unit Pentadbiran Am dan Unit Kewangan. Unit ini memberikan perkhidmatan sokongan kepada anggota PLANMalaysia@Kedah dengan menguruskan hal-hal Pentadbiran dan Kewangan jabatan.

Fungsi

 • Menguruskan hal ehwal surat menyurat, Urusan perjalanan fail termasuk pembukaan dan penutupan fail.
 • Mengendali segala aspek pengurusan pentadbiran pejabat.
 • Menyediakan segala laporan kewangan (mengurus).
 • Membantu di dalam penyediaan anggaran peruntukan tahunan.
 • Mengemaskini rekod-rekod cuti dan perkhidmatan.
 • Pengurusan hal ehwal kakitangan berhubung perjawatan, pentadbiran dan perkhidmatan.
 • Mengurus bayaran urusan elaun tuntutan, bil, tiket kapal terbang dan berkaitan tempahan penginapan.
 • Mengadakan program yang teratur bagi pelaksanaan aktiviti di unit personal, kewangan dan aset.
 • Menyelaras aspek pembangunan sumber manusia.
 • Merekod dan mendokumentasi hal-hal berkaitan.
 • Mengurus latihan kakitangan

Objektif

 • Memastikan pengurusan surat menyurat dikendalikan dengan licin dan teratur.
 • Memastikan sistem fail teratur dan sistematik.
 • Memastikan perolehan penyimpanan dan sistem rekod teratur, mematuhi peraturan dan kemaskini.
 • Kawalan dokumen.

Aktiviti

MENGURUS HAL-HAL PENTADBIRAN

 • Menguruskan hal ehwal surat menyurat, Urusan perjalanan fail termasuk pembukaan dan penutupan fail.
 • Mengendali segala aspek pengurusan pentadbiran pejabat.
 • Mengemaskini rekod-rekod cuti dan perkhidmatan.
 • Pengurusan hal ehwal kakitangan berhubung perjawatan, pentadbiran dan perkhidmatan.
 • Mengadakan program yang teratur bagi pelaksanaan aktiviti di unit personal, kewangan dan aset.
 • Menyelaras aspek pembangunan sumber manusia.
 • Merekod dan mendokumentasi hal-hal berkaitan.
 • Mengurus latihan kakitangan

MENGURUS KEWANGAN JABATAN

 • Menyediakan segala laporan kewangan (mengurus).
 • Membantu di dalam penyediaan anggaran peruntukan tahunan.
 • Mengurus bayaran urusan elaun tuntutan, bil, tiket kapal terbang dan berkaitan tempahan penginapan.
Image
Image
PLANMalaysia@Kedah
Aras 10, Bangunan Sultan Abdul Halim Alor Setar Kedah
Tel :+604 - 729 1888
Emel : jpbd@kedah.gov.my