Unit Pentadbiran dan Kewangan

Pengenalan

Unit Pentadbiran terdiri daripada Unit Pentadbiran Am dan Unit Kewangan. Unit ini memberikan perkhidmatan sokongan kepada anggota Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kedah (PLANMalaysia Kedah) dengan menguruskan hal-hal Pentadbiran dan Kewangan jabatan.

Fungsi

 • Menguruskan hal ehwal surat menyurat, Urusan perjalanan fail termasuk pembukaan dan penutupan fail.
 • Mengendali segala aspek pengurusan pentadbiran pejabat.
 • Menyediakan segala laporan kewangan (mengurus).
 • Membantu di dalam penyediaan anggaran peruntukan tahunan.
 • Mengemaskini rekod-rekod cuti dan perkhidmatan.
 • Pengurusan hal ehwal kakitangan berhubung perjawatan, pentadbiran dan perkhidmatan.
 • Mengurus bayaran urusan elaun tuntutan, bil, tiket kapal terbang dan berkaitan tempahan penginapan.
 • Mengadakan program yang teratur bagi pelaksanaan aktiviti di unit personal, kewangan dan aset.
 • Menyelaras aspek pembangunan sumber manusia.
 • Merekod dan mendokumentasi hal-hal berkaitan.
 • Mengurus latihan kakitangan

Objektif

 • Memastikan pengurusan surat menyurat dikendalikan dengan licin dan teratur.
 • Memastikan sistem fail teratur dan sistematik.
 • Memastikan perolehan penyimpanan dan sistem rekod teratur, mematuhi peraturan dan kemaskini.
 • Kawalan dokumen.

Aktiviti

MENGURUS HAL-HAL PENTADBIRAN

 • Menguruskan hal ehwal surat menyurat, Urusan perjalanan fail termasuk pembukaan dan penutupan fail.
 • Mengendali segala aspek pengurusan pentadbiran pejabat.
 • Mengemaskini rekod-rekod cuti dan perkhidmatan.
 • Pengurusan hal ehwal kakitangan berhubung perjawatan, pentadbiran dan perkhidmatan.
 • Mengadakan program yang teratur bagi pelaksanaan aktiviti di unit personal, kewangan dan aset.
 • Menyelaras aspek pembangunan sumber manusia.
 • Merekod dan mendokumentasi hal-hal berkaitan.
 • Mengurus latihan kakitangan

MENGURUS KEWANGAN JABATAN

 • Menyediakan segala laporan kewangan (mengurus).
 • Membantu di dalam penyediaan anggaran peruntukan tahunan.
 • Mengurus bayaran urusan elaun tuntutan, bil, tiket kapal terbang dan berkaitan tempahan penginapan.

Berita Aktiviti

QR Kod portal rasmi PLANMalaysia Kedah
Kod QR PMK
Image
Image
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kedah
(PLANMalaysia Kedah)
Aras 10, Bangunan Sultan Abdul Halim Alor Setar Kedah
Tel :+604 - 729 1888
Emel : jpbd@kedah.gov.my