Aktiviti

Audit Dalam Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti

Pengenalan

12hb September 2019 | Pejabat PLANMalaysia@Kedah | Alor Setar Kedah

Mesyuarat Pembukaan Audit Dalaman Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2015 diadakan pada 12 September 2019. Sesi pengauditan akan bermula pada 12 September 2019 dan akan tamat pada 19 September 2019. Audit Dalaman ini dilaksanakan oleh pasukan Auditor Dalaman yang telah dilantik oleh Jabatan l diketuai oleh En Azlan bin Ahmad.

Info

Wakil pengurus mengharapkan perjalanan Audit Dalaman dilaksanakan dalam keadaan yang harmoni dan lancar serta mencapai tujuan sebenar pengauditan. Auditee diminta untuk memberi kerjasama sepenuhnya kepada auditor serta menyusun masa sesuai sekiranya berlaku pertindihan dengan mesyuarat-mesyuarat penting jabatan.

QR Kod portal rasmi PLANMalaysia Kedah
Kod QR PMK
Image
Image
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kedah
(PLANMalaysia Kedah)
Aras 10, Bangunan Sultan Abdul Halim Alor Setar Kedah
Tel :+604 - 729 1888
Emel : jpbd@kedah.gov.my