Aktiviti Bahagian Kawalan Perancangan

Seminar LCP Kedah 2019

Pengenalan

28hb Ogos 2019 | Alor Setar, Kedah

Seminar LCP Kedah

Info

Seminar LCP Kedah

Galeri

Gambar aktiviti.

Image
Image
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kedah
(PLANMalaysia Kedah)
Aras 10, Bangunan Sultan Abdul Halim Alor Setar Kedah
Tel :+604 - 729 1888
Emel : jpbd@kedah.gov.my