Draf Rancangan Tempatan Daerah

Pengenalan

Rancangan Tempatan (RT) yang dijalankan di negeri Kedah Darul Aman.

Rancangan Tempatan Daerah Padang Terap

Program Publisiti dan Penyertaan Awam ini akan diadakan bermula 20 DISEMBER 2023 sehingga 20 JANUARI 2024 bagi mendapatkan maklum balas daripada orang awam dan semua pihak berkepentingan terhadap Draf Rancangan Tempatan Majlis Daerah Padang Terap, Kedah 2035 (Penggantian) (DRTMDPT 2035).

Rancangan Tempatan Daerah Yan

Draf Rancangan Tempatan Majlis Daerah Yan, Kedah 2035 (Penggantian) [RT MDY, Kedah 2035 (Penggantian)] disediakan mengikut peruntukan Seksyen 16 Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) berkenaan keperluan pengubahan, pembatalan atau penggantian suatu Rancangan Tempatan.

Program Publisiti dan Penyertaan Awam Draf RT MDY, Kedah 2035 (Penggantian) akan diadakan selama 4 minggu (1 Oktober 2023 hingga 31 Oktober 2023) bertujuan untuk mendapatkan maklum balas daripada semua pihak berkepentingan terhadap cadangan pembangunan baharu bagi Daerah Yan sehingga tahun perancangan 2035.

Rancangan Tempatan Daerah Baling

Program Publisiti dan Penyertaan Awam ini akan diadakan bermula 30 Oktober 2023 sehingga 29 November 2023 bagi mendapatkan maklum balas daripada orang awam dan semua pihak berkepentingan terhadap Draf Rancangan Tempatan Majlis Daerah Baling, Kedah 2035 (Penggantian) (DRTMDB 2035).

Rancangan Tempatan Daerah Sik

Draf Rancangan Tempatan (RT) Majlis Daerah Sik, Kedah 2035 (Penggantian) merupakan dokumen perancangan dan pembangunan bagi Daerah Sik untuk tempoh perancangan sehingga 15 tahun. Ianya disediakan di bawah peruntukkan Subseksyen 12(1), Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) bagi menggantikan RT Daerah Sik 2007-2020 yang telah tamat tempoh perancangannya pada tahun 2020.

Rancangan Tempatan Daerah Bandar Baharu

Majlis Daerah Bandar Baharu sedang mengadakan Pameran Publisiti Rancangan Tempatan Majlis Daerah Bandar Baharu 2022 Bagi Draf Pengubahan 2.

Rancangan Tempatan Daerah Kulim

Sekitar Majlis Perasmian Program Publisiti dan Penyertaan Awam Draf Rancangan Tempatan Daerah Kulim 2035 (Penggantian).  Majlis ini telah dijalankan  pada 11 Mac 2018 Ahad jam 3.00 petang di Majlis Perbandaran Kulim Kedah (MPKK), Kulim, Kedah.

Majlis Perasmian Program Publisiti Dan Penyertaan Awam RTD Pendang, Kedah 2035 (Penggantian)

Sekitar program Publisiti dan Penyertaan Awam RTD Pendang, Kedah 2035 (Penggantian) yang dijalankan pada 17hb Januari 2023 di Dewan Cenderawasih, Pendang, Kedah

QR Kod portal rasmi PLANMalaysia Kedah
Kod QR PMK
Image
Image
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kedah
(PLANMalaysia Kedah)
Aras 10, Bangunan Sultan Abdul Halim Alor Setar Kedah
Tel :+604 - 729 1888
Emel : jpbd@kedah.gov.my