Aktiviti

BENGKEL PENYEDIAAN GPP LADANG TERNAKAN

Pengenalan

Bengkel ini bertujuan untuk mengumpulkan input-input berkaitan yang perlu diambilkira dalam menyediakan Garis Panduan Perancangan yang dimaksudkan.

Info

31 Julai 2018 

PLANMalaysia@Kedah telah mengadakan sesi Bengkel Penyediaan Garis Panduan Perancangan Ladang Ternakan (Ternakan Bukan Ruminan) bersama agensi-agensi teknikal, Pihak Berkuasa Tempatan dan juga pihak pengusaha ladang ternakan Bismi Empire Sdn Bhd. 

Image
Image
PLANMalaysia@Kedah
Aras 10, Bangunan Sultan Abdul Halim Alor Setar Kedah
Tel :+604 - 729 1888
Emel : jpbd@kedah.gov.my