Aktiviti

BENGKEL PENYEDIAAN GPP LADANG TERNAKAN

Pengenalan

Bengkel ini bertujuan untuk mengumpulkan input-input berkaitan yang perlu diambilkira dalam menyediakan Garis Panduan Perancangan yang dimaksudkan.

Info

31 Julai 2018 

PLANMalaysia@Kedah telah mengadakan sesi Bengkel Penyediaan Garis Panduan Perancangan Ladang Ternakan (Ternakan Bukan Ruminan) bersama agensi-agensi teknikal, Pihak Berkuasa Tempatan dan juga pihak pengusaha ladang ternakan Bismi Empire Sdn Bhd. 

QR Kod portal rasmi PLANMalaysia Kedah
Kod QR PMK
Image
Image
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kedah
(PLANMalaysia Kedah)
Aras 10, Bangunan Sultan Abdul Halim Alor Setar Kedah
Tel :+604 - 729 1888
Emel : jpbd@kedah.gov.my