Projek Unit Projek Khas

Kajian Road Map Pelancongan Kedah

Pengenalan

18hb November 2019 | Alor Setar, Kedah

Pelancongan merupakan salah satu segmen industri yang mempunyai prospek yang tinggi untuk diketengahkan. Pemerkasaan sektor pelancongan berupaya menjadi pemangkin dan pemacu kepada pertumbuhan ekonomi negeri (major economic enabler).

Amnya Kedah kaya dan mempunyai kekuatan dengan kepelbagaian produk pelancongan terutamanya daripada aspek ekologi dan biodiversiti, warisan dan budaya, arkeologi, dan gastronomi. Sektor pelancongan di Kedah hanya tertumpu kepada Langkawi sebagai antara destinasi premier pelancongan antarabangsa. Bagaimanapun, Tanah Besar Kedah tidak mendapat tempias secara langsung daripada kerancakan industri pelancongan di Langkawi, berbanding kedudukannya yang menjadi salah satu daripada pintu masuk pelancong ke Langkawi. Justeru, aktiviti pelancongan di Tanah Besar Kedah perlu diperkasa untuk menarik kedatangan pelancong dari dalam dan luar negara.

Oleh yang demikian, satu koordinasi di antara Kerajaan Negeri dan pemain industri perlu digembleng ke arah transformasi kualiti penyampaian dan perkhidmatan sektor pelancongan negeri. Justeru, wujud keperluan kepada satu dokumen pelancongan dalam bentuk roadmap untuk memandu hala tuju pembangunan pelancongan Negeri Kedah. Ia akan menterjemahkan dasar – dasar strategik untuk memperkasa ekonomi melalui sektor pelancongan. Ia adalah selaras dengan Teras Pembangunan dalam Rancangan Struktur Negeri Kedah 2035 ke arah kemakmuran ekonomi negeri.

Info

‘Roadmap’ Pelancongan Kedah adalah :-

  • Merupakan satu dokumen yang menyediakan kerangka kerja, hala tuju dan tindakan yang diperlukan untuk memacu pembangunan pelancongan Negeri Kedah, khususnya Tanah Besar.
  • Penyediaan Roadmap akan menggariskan strategi dan tindakan yang diperlukan ke arah penyediaan Blueprint Pelancongan Negeri (State Tourism Blueprint) yang lebih komprehensif.
  • Justeru, ia adalah satu permulaan kepada penyediaan Pelan Induk Pelancongan Kedah (Kedah Tourism Masterplan) .
  • Bentuk dan isinya mengikut gaya “Coffee Table Book” untuk menyediakan bahan rujukan yang mudah dibaca dan difahami oleh semua lapisan masyarakat.
  • Penekanan utama kandungan Roadmap ini adalah mengambil kira strategi pembangunan pelancongan yang digariskan di dalam Draf Rancangan Struktur Negeri (DRSN) Kedah 2035, mengenal pasti ciri-ciri pelancong dan ekosistem industri pelancongan, mengenal pasti isu, masalah dan prospek bagi aspek pembangunan produk pelancongan, sistem sokongan dan urus tadbir yang diperlukan untuk membangunkan produk pelancongan secara lebih berkesan, berdaya maju dan inklusif.

Laporan penuh kajian ini boleh didapati di Unit Projek Khas PLANMalaysia@Kedah dengan harga sebanyak RM200 (Dua Ratus Ringgit Malaysia)/senaskah.

Galeri

Gambar

QR Kod portal rasmi PLANMalaysia Kedah
Kod QR PMK
Image
Image
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kedah
(PLANMalaysia Kedah)
Aras 10, Bangunan Sultan Abdul Halim Alor Setar Kedah
Tel :+604 - 729 1888
Emel : jpbd@kedah.gov.my