Mesyuarat Jawatankuasa Siasatan Tempatan Dan Pendengaran Awam Draf Rancangan Tempatan Majlis Daerah Yan, Kedah 2035 (Penggantian)

Image

Pengenalan

19hb Februari 2024 | Bilik Gerakan | Pejabat Daerah dan Tanah Yan | Kedah

MESYUARAT JAWATANKUASA SIASATAN TEMPATAN DAN PENDENGARAN AWAM DRAF RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS DAERAH YAN, KEDAH 2035 (PENGGANTIAN)
 
Jabatan melalui Unit Rancangan Pemajuan telah terlibat dalam Mesyuarat Jawatankuasa Siasatan Tempatan Dan Pendengaran Awam bagi Draf Rancangan Tempatan Majlis Daerah Yan, Kedah 2035 (Penggantian) yang telah dipengerusikan oleh YB MEJAR (B) MANSOR BIN ZAKARIA (AMK., PCK., PNBB., PPS.).

Info

Ahli jawatankuasa terdiri daripada Timbalan Pengarah Makro Dan Penswastaan, Timbalan Pengarah Pejabat Tanah Dan Galian, wakil Jabatan Kerja Raya dan wakil Jabatan Pengairan Dan Saliran, wakil Lembaga Kemajuan Pertanian Muda.

Terdapat 22 borang bantahan/cadangan yang diterima sepanjang Program Publisiti Dan Penyertaan Awam dan telah dibincangkan dalam mesyuarat ini.

Galeri

Gambar sekitar Mesyuarat Jawatankuasa Siasatan Tempatan Dan Pendengaran Awam bagi Draf Rancangan Tempatan Majlis Daerah Yan, Kedah 2035 (Penggantian).

QR Kod portal rasmi PLANMalaysia Kedah
Kod QR PMK
Image
Image
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kedah
(PLANMalaysia Kedah)
Aras 10, Bangunan Sultan Abdul Halim Alor Setar Kedah
Tel :+604 - 729 1888
Emel : jpbd@kedah.gov.my