Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Kubang Pasu 2035

Image

Pengenalan

25hb September 2021 | Alor Setar

Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Kubang Pasu 2035 (RT MPKP 2035) ini telah diwartakan oleh Pihak Berkuasa Negeri Kedah Darul Aman di bawah peruntukan Subseksyen 15(4) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172).

Info

Tarikh Warta: 10 Jun 2021
No. Warta: No.588 Jil 64 No 12

Matlamat RT MPKP 2035 ini adalah untuk membangunkan Daerah Kubang Pasu Sebagai Zon Khas Ekonomi dan Bandar Ilmu Yang Kompetetif, Inklusif dan Berdaya Huni.

QR Kod portal rasmi PLANMalaysia Kedah
Kod QR PMK
Image
Image
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kedah
(PLANMalaysia Kedah)
Aras 10, Bangunan Sultan Abdul Halim Alor Setar Kedah
Tel :+604 - 729 1888
Emel : jpbd@kedah.gov.my