KAJI SELIDIK DAN PANDANGAN AWAM
RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS DAERAH SIK, KEDAH 2035 (PENGGANTIAN)

Image

Pengenalan

27hb Julai 2022 | Alor Setar, Kedah

KAJI SELIDIK DAN PANDANGAN AWAM
RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS DAERAH SIK, KEDAH 2035 (PENGGANTIAN)
 

Info

Pihak PLANMalaysia (Pejabat Projek Zon Utara), PLANMalaysia@Kedah dan Majlis Daerah Sik sedang dalam peringkat awal penyediaan Rancangan Tempatan Majlis Daerah Sik, Kedah 2035 (Penggantian). Sehubungan dengan itu, kami mengalu-alukan penyertaan penduduk tempatan dan seluruh lapisan masyarakat dalam proses perancangan ini dengan mengemukakan pandangan dan maklum balas untuk memastikan pembangunan Daerah Sik yang sejahtera, inklusif, mampan dan holistik menjelang tahun 2035.

*Sila imbas kod QR atau klik pada pautan BORANG KAJI SELIDIK*

Tempoh maklum balas bermula 25 Julai 2022 hingga 15 September 2022.
Kerjasama dan pandangan daripada pihak tuan/ puan amat dihargai sebagai input perancangan masa hadapan Daerah Sik.

Sekian, terima kasih
 
QR Kod portal rasmi PLANMalaysia Kedah
Kod QR PMK
Image
Image
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kedah
(PLANMalaysia Kedah)
Aras 10, Bangunan Sultan Abdul Halim Alor Setar Kedah
Tel :+604 - 729 1888
Emel : jpbd@kedah.gov.my