BENGKEL VERIFIKASI DATA GUNATANAH NEGERI KEDAH UNTUK PENGEMASKINIAN SISTEM MAKLUMAT GUNATANAH PERANCANGAN (IPLAN) SESI DATA JANUARI - JUN 2022

Image

Pengenalan

21-22 September 2022 | Bilik Mesyuarat Keriang | Alor Setar

BENGKEL VERIFIKASI DATA GUNATANAH NEGERI KEDAH UNTUK PENGEMASKINIAN SISTEM MAKLUMAT GUNATANAH PERANCANGAN (IPLAN) SESI DATA JANUARI - JUN 2022
 
Semakan & pengesahan data-data yang telah dikemaskini.
 
 

Info

Peserta : Wakil 12 Pihak Berkuasa Tempatan, Wakil Bahagian Maklumat Gunatanah Negara (BMGN), Wakil Unit GIS BPEN Negeri Kedah

Urusetia : Unit Maklumat Gunatanah & ICT, PLANMalaysia@Kedah &; UPMP Pejabat Projek Zon Utara

Galeri

Gambar sekitar bengkel Vereifikasi Data Gunatanah Negeri Kedah.

Image
Image
PLANMalaysia@Kedah
Aras 10, Bangunan Sultan Abdul Halim Alor Setar Kedah
Tel :+604 - 729 1888
Emel : jpbd@kedah.gov.my