BENGKEL VERIFIKASI DATA GUNATANAH NEGERI KEDAH UNTUK PENGEMASKINIAN SISTEM MAKLUMAT GUNATANAH PERANCANGAN (IPLAN) SESI DATA JANUARI - JUN 2022

Image

Pengenalan

21-22 September 2022 | Bilik Mesyuarat Keriang | Alor Setar

BENGKEL VERIFIKASI DATA GUNATANAH NEGERI KEDAH UNTUK PENGEMASKINIAN SISTEM MAKLUMAT GUNATANAH PERANCANGAN (IPLAN) SESI DATA JANUARI - JUN 2022
 
Semakan & pengesahan data-data yang telah dikemaskini.
 
 

Info

Peserta : Wakil 12 Pihak Berkuasa Tempatan, Wakil Bahagian Maklumat Gunatanah Negara (BMGN), Wakil Unit GIS BPEN Negeri Kedah

Urusetia : Unit Maklumat Gunatanah & ICT, PLANMalaysia@Kedah &; UPMP Pejabat Projek Zon Utara

Galeri

Gambar sekitar bengkel Vereifikasi Data Gunatanah Negeri Kedah.

QR Kod portal rasmi PLANMalaysia Kedah
Kod QR PMK
Image
Image
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kedah
(PLANMalaysia Kedah)
Aras 10, Bangunan Sultan Abdul Halim Alor Setar Kedah
Tel :+604 - 729 1888
Emel : jpbd@kedah.gov.my