BENGKEL VERIFIKASI DATA GUNATANAH NEGERI KEDAH SESI JAN-JUN 2023 BAGI PENGEMASKINIAN SISTEM MAKLUMAT GUNATANAH PERANCANGAN BERSEPADU (IPLAN)

Image

Pengenalan

17-18hb Sept 2023 | Bilik Mesyuarat Jerai | PLANMalaysia Kedah | Alor Setar | Kedah
 
BENGKEL VERIFIKASI DATA GUNATANAH NEGERI KEDAH SESI JAN-JUN 2023 BAGI PENGEMASKINIAN SISTEM MAKLUMAT GUNATANAH PERANCANGAN BERSEPADU (IPLAN)
 
Jabatan melalui Unit Maklumat Gunatanah Dan ICT telah selesai melaksanakan Bengkel Verifikasi Data Gunatanah Negeri Kedah bagi data-data yang diterima daripada PBT sepanjang tempoh Januari hingga Jun 2023. Data-data yang telah selesai dikemaskini telah disemak dan disahkan oleh setiap PBT.

Info

Bengkel ini dijalankan selama dua hari melibatkan semua wakil PBT Negeri Kedah, wakil Bahagian Maklumat Gunatanah Negara (BMGN) dan wakil Pejabat Projek Zon Utara (PPZU).

17 September 2023
MBAS, MPLBP, MDP, MDBB,

18 September 2023
MPKK, MPSP, MPKP, MDY, MDS, MDB, MDPT, PBT KULIM HITECH

Galeri

Gambar sekitar Bengkel Verifikasi Data Gunatanah Negeri Kedah bagi data-data yang diterima daripada PBT sepanjang tempoh Januari hingga Jun 2023.

QR Kod portal rasmi PLANMalaysia Kedah
Kod QR PMK
Image
Image
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kedah
(PLANMalaysia Kedah)
Aras 10, Bangunan Sultan Abdul Halim Alor Setar Kedah
Tel :+604 - 729 1888
Emel : jpbd@kedah.gov.my