BENGKEL PENGEMASKINIAN DATA STATUS PEWARTAAN TANAH LAPANG AWAM NEGERI KEDAH SEHINGGA JUN 2023

Image

Pengenalan

25-26hb September 2023 | PLANMalaysia Kedah | Alor Setar | Kedah
 
BENGKEL PENGEMASKINIAN DATA STATUS PEWARTAAN TANAH LAPANG AWAM NEGERI KEDAH SEHINGGA JUN 2023
 
Jabatan melalui Unit Maklumat Gunatanah Dan ICT telah mengadakan satu bengkel selama dua hari bagi tujuan pengemaskinian data-data Status Pewartaan Tanah Lapang Awam Negeri Kedah sehingga bulan Jun 2023 ke dalam bentuk spatial bagi tujuan pemantauan.

Info

Data-data ini dibekalkan oleh 12 Pejabat Tanah Daerah dan 12 Pihak Berkuasa Tempatan melalui penyelarasan Pejabat Tanah Dan Galian Negeri Kedah.

Data-data dalam bentuk spatial ini juga akan diselaraskan di peringkat Ibu Pejabat bagi tujuan pelaporan ke MPFN dua tahun sekali.

25/9/2023
Kota Setar, Langkawi, Yan, Pokok Sena, Bandar Baharu

26/9/2023
Kuala Muda, Kulim, Kubang Pasu, Baling, Sik, Pendang, Padang Terap

Galeri

Imej sekitar bengkel pengemaskinian data-data Status Pewartaan Tanah Lapang Awam Negeri Kedah sehingga bulan Jun 2023.

QR Kod portal rasmi PLANMalaysia Kedah
Kod QR PMK
Image
Image
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kedah
(PLANMalaysia Kedah)
Aras 10, Bangunan Sultan Abdul Halim Alor Setar Kedah
Tel :+604 - 729 1888
Emel : jpbd@kedah.gov.my