MESYUARAT JAWATANKUASA KUMPULAN KERJA DATA GEOSPATIAL NEGERI KEDAH BIL 2/2023

Image

Pengenalan

23hb Oktober 2023 | Bilik Mesyuarat Jerai | Bangunan Sultan Abdul Halim | PLANMalaysia Kedah
 
MESYUARAT JAWATANKUASA KUMPULAN KERJA DATA GEOSPATIAL NEGERI KEDAH BIL 2/2023
 
Jabatan melalui Unit Maklumat Gunatanah Dan ICT telah mengurusetia Mesyuarat Jawatankuasa Kumpulan Kerja Data Geospatial Negeri Kedah Bil. 2/2023 di mana mesyuarat ini telah dipengerusikan oleh Tuan Pengarah Encik Mohd Munizam Bin Abdul Aziz.

Info

Mesyuarat ini turut dihadiri wakil dari BMGN, PPZU serta dari 12 Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah. Tujuan mesyuarat ini adalah memperaku dan mengesahkan data-data gunatanah semasa, komited dan zoning bagi tempoh enam bulan bagi bulan Januari hingga Jun 2023.

Jabatan merakamkan setinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pembekal dan penyedia data yang sentiasa komited dalam memastikan kelancaran proses pengemaskinian data-data geospatial Negeri Kedah.

Galeri

Imej sekitar Mesyuarat Jawatankuasa Kumpulan Kerja Data Geospatial Negeri Kedah Bil. 2/2023.

QR Kod portal rasmi PLANMalaysia Kedah
Kod QR PMK
Image
Image
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kedah
(PLANMalaysia Kedah)
Aras 10, Bangunan Sultan Abdul Halim Alor Setar Kedah
Tel :+604 - 729 1888
Emel : jpbd@kedah.gov.my