Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan Teknikal Laporan Draf Akhir RTMD SIK, Kedah 2035 (Penggantian)

Image

Pengenalan

5hb April 2023 | Aras 12 | BSAH | Kedah

MESYUARAT JAWATANKUASA PENYELARASAN TEKNIKAL LAPORAN DRAF AKHIR RTMDSIK, KEDAH 2035 (PENGGANTIAN)
 
Laporan Draf Akhir bagi Rancangan Tempatan Majlis Daerah Sik, Kedah 2035 (Penggantian) merangkumi Jilid I, Jilid II dan Jilid III telah dibentangkan oleh perunding Iktisas Planners Sdn. Bhd. dalam Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan Teknikal yang dipengerusikan oleh Tuan Pengarah JPBD Kedah.

Info

Cadangan-cadangan projek telah disemak oleh setiap agensi pelaksana dan dimuktamadkan dalam mesyuarat ini. Laporan ini telah diperakukan untuk kelulusan.
 
Sumber : Unit Rancangan Pemajuan

Galeri

Gambar sekitar Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan Teknikal Laporan Draf Akhir bagi Rancangan Tempatan Majlis Daerah Sik, Kedah 2035 (Penggantian).

Image
Image
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kedah
(PLANMalaysia Kedah)
Aras 10, Bangunan Sultan Abdul Halim Alor Setar Kedah
Tel :+604 - 729 1888
Emel : jpbd@kedah.gov.my