MESYUARAT PENYELARASAN BERSAMA PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) DAN AGENSI TEKNIKAL GARIS PANDUAN PERANCANGAN (GPP)

Image

Pengenalan

7hb Mac 2024 | Dewan Persidangan | Aras 12 | Bangunan Sultan Abdul Halim | Alor Setar | Kedah

MESYUARAT PENYELARASAN BERSAMA PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) DAN AGENSI TEKNIKAL GARIS PANDUAN PERANCANGAN (GPP)
 
Jabatan melalui Unit Dasar dan Garis Panduan telah mengadakan satu sesi mesyuarat Penyelarasan Bersama Pihak Berkuasa Termpatan (PBT) dan Agensi Teknikal Garis Panduan Perancangan (GPP).

Info

Ia bagi membincangkan dan menyelaras dua buah GPP iaitu Garis Panduan Perancangan Kawasan Lapang dan Garis Panduan Perancangan Tapak Perkhemahan sebelum kedua-dua GPP ini diterimapakaian di seluruh PBT di negeri Kedah.
 
Sumber Berita : Unit Dasar dan Garis Panduan

Galeri

Gambar sekitar Mesyuarat Penyelarasan Bersama Pihak Berkuasa Termpatan (PBT) dan Agensi Teknikal Garis Panduan Perancangan (GPP).

QR Kod portal rasmi PLANMalaysia Kedah
Kod QR PMK
Image
Image
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kedah
(PLANMalaysia Kedah)
Aras 10, Bangunan Sultan Abdul Halim Alor Setar Kedah
Tel :+604 - 729 1888
Emel : jpbd@kedah.gov.my